Privacy Beleid

Privacy

Beleid

Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven/em>

Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven, gevestigd aan Opperdonkseweg 5 5973 NC in Lottum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
https://www.mauddekkers.nl
info@mauddekkers.nl

Algemene informatie over uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • Het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijv in correspondentie
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bewaartermijn dossier
Ik ben als behandelaar behouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en het (gedeeltelijk) wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven, neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven gebruikt alleen technische of functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens beveiligen
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mauddekkers.nl

E-book Puur&Vitaal leven!

Wil jij ook 10 Tips naar een Puur&Vitaal leven? Vraag het e-book nu gratis aan voor de afslag naar een beter leven!

Maud Dekkers draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders